Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κυριακή Ταχτσόγλου, Χρήστος Ηλιάδης


Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 50-57

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής ως πολυδιάστατο φαινόμενο εμπεριέχει τόσο τους αντικειμενικούς και κοινωνικούς δείκτες της ανθρώπινης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, όσο και τους υποκειμενικούς και ατομικούς δείκτες της σωματικής και ψυχοκοινωνικής ευεξίας.

Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας ανασκοπικής μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων του σακχαρώδη διαβήτη στη ποιότητα ζωής των ασθενών.

Υλικό & Μέθοδος: Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν πρόσφατα άρθρα σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Κριτήριο αποκλεισμού των άρθρων υπήρξε η γλώσσα εκτός από την ελληνική και αγγλική.

Αποτελέσματα: Ο διαβήτης αποτελεί χρόνια νόσο που επηρεάζει σημαντικά την ζωή των πασχόντων με διάφορους τρόπους. Η προσπάθεια ικανοποιητικής ρύθμισης του διαβήτη είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία. Η συνεχής απειλή των επιπλοκών μπορεί να είναι ανησυχητική και αποκαρδιωτική. Οι κοινωνικές σχέσεις του μπορούν να επηρεαστούν σοβαρά. Η προσαρμογή στην ασθένεια συνοδεύεται συχνά από ποικίλες αρνητικές συναισθηματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του θυμού, της ενοχής, της απογοήτευσης, της άρνησης, και της μοναξιάς. Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής στον σακχαρώδη διαβήτη περιλαμβάνει την προσεκτική αξιολόγηση της δυσλειτουργίας, λόγω του διαβήτη, στις τρεις σημαντικές διαστάσεις των εκφάνσεων της ζωής τη σωματική, τη ψυχολογική και τη κοινωνική.

Συμπεράσματα: Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής ενός ατόμου οφείλει να είναι ολική, να καλύπτει όλα τα επίπεδα, τα οποία διαμορφώνουν ένα ευρύ και βαθύ φάσμα ζωής, από την πιο υποκειμενική έως την πιο αντικειμενική της διάσταση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses