Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (BULLYING)

Βησσαρίων Μπακάλης


Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015

Έτος δημοσίευσης:

2015

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 66-72

Περίληψη:

 

Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών αποτελεί θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ορίζεται ως 'οι επανειλημμένες και επίμονες αρνητικές πράξεις προς ένα ή περισσότερα άτομα στο χώρο εργασίας' και πιο συγκεκριμένα αποτελεί πράξη σκόπιμη και συνεχής και όχι μεμονωμένα γεγονότα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών.

Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «PubMed». Αποτελέσματα: Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, οι πράξεις εκφοβισμού αποτελούν βασική αιτία για την εγκατάλειψη του επαγγέλματος από τους νέους νοσηλευτές. Συνεπώς, οι πράξεις εκφοβισμού καθιστούν εντονότερο το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτών. Η συμβουλευτική των νοσηλευτών αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Επιπλέον, βελτιώνει την νοσηλευτική επάρκεια και αυξάνει την αυτοπεποίθηση των νέων νοσηλευτών, προσαρμόζοντας τους πιο αποτελεσματικά στους ρόλους τους. Συμπεράσματα: Είναι επιτακτική ανάγκη, η δημιουργία ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος όπου ο εκφοβισμός δεν έχει θέση.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses