Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: bullying

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Εισαγωγή: Το φαινόμενο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει γίνει αντικείμενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τα τελευταία χρόνια, σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στο χώρο του εκφοβισμού και της θυματοποίησης έχει στραφεί προς τους φοιτητές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων καθώς αυτοί αντιμετωπίζουν αυξημένες πιθανότητες εμπλοκής στα περιστατικά. Σκοπός: Ο σκοπός της

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ (BULLYING)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
  Εισαγωγή: Ο εκφοβισμός στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών αποτελεί θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον. Ορίζεται ως 'οι επανειλημμένες και επίμονες αρνητικές πράξεις προς ένα ή περισσότερα άτομα στο χώρο εργασίας' και πιο συγκεκριμένα αποτελεί πράξη σκόπιμη και συνεχής και όχι μεμονωμένα γεγονότα. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του εκφοβισμού στο χώρο εργασίας των νοσηλευτών. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses