Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μαλλιαρού Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

Διερεύνηση εφαρμογής κριτηρίων ποιότητας στο χειρουργείο
Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2012
Εισαγωγή: Ίσως το απαιτητικότερο τμήμα του νοσοκομείου, το χειρουργείο είναι ένας χώρος εξαιρετικά αγχώδης, στελεχωμένος με προσωπικό που πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθεί στις καθημερινές προκλήσεις. Σε μια εποχή που διεθνώς υπάρχει η ανάγκη μεταρρύθμισης των συστημάτων υγείας (λόγω προβλημάτων οργάνωσης και ανάγκης μείωσης του κόστους), ο στόχος της ποιοτικής

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
Το χειρουργείο αποτελεί ίσως το απαιτητικότερο λειτουργικό τμήμα του νοσοκομείου με εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον. Είναι ένας χώρος εξαιρετικά πολύπλοκος τόσο εξαιτίας της νέας τεχνολογίας, όσο και του προσωπικού και τελικά της οργάνωσής του. Το χειρουργείο είναι ένα περιβάλλον εργασίας με ιδιαίτερες συνθήκες όπου οι εργαζόμενοι έχουν να αντιμετωπίσουν πληθώρα κινδύνων. Αυτοί μπορεί να είναι η έκθεση

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ VERBAL ABUSE SCALE (VAS- GR)
Παρασκευή, 1 Μαΐου 2015
Η λεκτική βία στον εργασιακό χώρο, αποτελεί μια πραγματικότητα με ποικίλες και πολλαπλές συνέπειες στον ψυχισμό των εργαζομένων και εμφανίζεται κυρίως σε περιπτώσεις όπου υπάρχει σχέση άνισης εξουσίας, ως παράγοντας διατήρησης της δυσαναλογίας της εξουσίας του «υβριστή» προς τον κακοποιηθέντα. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα του αξιόπιστου και έγκυρου διεθνούς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses