Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μόνιος Αλέξανδρος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON
Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
Εισαγωγή: Οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν για τους ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον, κομμάτι της προοδευτικά επιδεινούμενης πορείας αυτής. Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τις διαταραχές του ύπνου σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον και την αντιμετώπιση αυτών. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν άρθρα σχετικά με το θέμα που

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses