Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΣΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ PARKINSON

Αλέξανδρος Μόνιος, Λαμπρινή Κουρκούτα


Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 69-75

DOI: 10.5281/zenodo.1019421

Περίληψη:

Εισαγωγή: Οι διαταραχές του ύπνου αποτελούν για τους ασθενείς με τη νόσο του Πάρκινσον, κομμάτι της προοδευτικά επιδεινούμενης πορείας αυτής. Σκοπός: της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκοπικής μελέτης ήταν να παραθέσει πληροφορίες σχετικά με τις διαταραχές του ύπνου σε ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον και την αντιμετώπιση αυτών. Μεθοδολογία : Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν άρθρα σχετικά με το θέμα που ανευρέθηκαν κυρίως στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων Medline και στο Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link). Αποτελέσματα: Οι διαταραχές ύπνου στους παρκινσονικούς ασθενείς οφείλονται στην αλληλοεπίδραση διαφόρων παραγόντων, όπως κινητικά προβλήματα, αλλαγές στον κιρκάδιο ρυθμό του κύκλου ύπνου- εγρήγορσης, διαταραχές συμπεριφοράς στον ύπνο-REM, ψυχιατρικά προβλήματα ή παρενέργειες των φαρμάκων. Συμπεράσματα: Οι επαγγελματίες υγείας θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με την νόσο του Πάρκινσον να εφαρμόζουν πιστά το θεραπευτικό τους πρωτόκολλο, ώστε να επιτυγχάνουν τον καλύτερο δυνατόν ύπνο γι’ αυτούς.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses