Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΜΟΝΙΜΟ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗ ΚΑΡΔΙΑΣ

Aγγελική Μαμουρέλη, Φωτούλα Μπαμπάτσικου, Παναγιώτα Φλεβάρη, Διονύσιος Λευθεριώτης, Εμμανουήλ Φραγκιαδάκης, Μαρία Πολυκανδριώτη


Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 107-123

DOI: 10.5281/zenodo.1025346

Περίληψη:

Σκοπός: Η διερεύνηση των παραγόντων που σχετίζονται με το άγχος και την κατάθλιψη ασθενών με μόνιμο βηματοδότη καρδιάς. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα μελέτης αποτέλεσαν 230 ασθενείς με βηματοδότηπου προσέρχονταν για έλεγχο σε εξωτερικό ιατρείο δημόσιου νοσοκομείου. Για τησυλλογή των δεδομένων συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο περιελάμβανε τα χαρακτηριστικά των ασθενών και την κλίμακα "The HospitalAnxiety and Depression Scale" (HADS). Αποτελέσματα:Υψηλά επίπεδα άγχους και κατάθλιψης παρατηρήθηκαν στο 26,9% και 14,1% του δείγματος, αντίστοιχα. Όσον αφορά το άγχος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων του άγχους και του φύλου(p=<0.001),της ηλικίας (p=0.040), του αριθμού των παιδιών (p=0.042), της ύπαρξης άλλου μέλους της οικογένειας με βηματοδότη (p=0.050), του βαθμού πληροφόρησης των ασθενώνγια την υγεία τους (p=0.013) και του βαθμού πληροφόρησης των μελών της οικογένειας (p=0.027). Σχετικά με την κατάθλιψη, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων κατάθλιψης και του φύλου (p=0.002),τηςηλικίας (p=0.001), της οικογενειακής κατάστασης (p=0.012),της ύπαρξης άλλου μέλους στην οικογένεια με πρόβλημα καρδιάς (p=0.034) ή με βηματοδότη (p=0.003), της πληροφόρησης των ασθενών (p=0.006) και της σχέσης με το νοσηλευτικόπροσωπικό(p=0.001).Συμπεράσματα: Είναι σημαντικό να αξιολογούνταιτα χαρακτηριστικά των ασθενών κατά την υλοποίηση προγραμμάτωναντιμετώπισης των ψυχικών διαταραχών στην ευαίσθητη αυτή πληθυσμιακή ομάδα.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses