Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

Αριάδνη Αντωνάκου, Ιωάννης Καλεμικεράκης, Μαρία Χαρχαρίδου, Γεώργιος Βασιλόπουλος


Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 96-106

DOI: 10.5281/zenodo.1019948

Περίληψη:

Εισαγωγή:Η θεραπεία των τραυμάτων με την εφαρμογή αρνητικής πίεσης (Negative Pressure Wound Therapy) χρησιμοποιείται από τους ειδικούς για τη θεραπεία των ανοιχτών τραυμάτων για πάνω από ένα αιώνα. Σκοπός:Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αρνητικής πίεσης στη θεραπεία των ελκών και του διαβητικού ποδιού. Μεθοδολογία:Πρόκειται για μελέτη συστηματικής ανασκόπησης. Για τους σκοπούς της εργασίας έγινε αναζήτηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία στις ηλεκτρονικές βάσεις αποδελτίωσης βιβλιογραφικών δεδομένων Pubmed, Cinahl, Sciverse Scopus και Proquest. Συμπεριλήφθηκαν άρθρα που δημοσιεύτηκαν στην ελληνική και αγγλική γλώσσα από το 2006 έως το 2016. Αποτελέσματα:Η θεραπεία των τραυμάτων με την εφαρμογή αρνητικής πίεσης (Negative Wound Treatment Therapy) είναι αποτελεσματική στην αντιμετώπιση ελκών διαβητικής αιτιολογίας και ελκών πίεσης μειώνοντας τη διάρκεια θεραπείας και παρακολούθησης. ΗNPWTδεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν το τραύμα έχει λοίμωξη, μη ελεγχόμενη οστεομυελίτιδα, μη ελεγχόμενη αιμορραγία, διαταραχή της πηκτικότητας, κακοήθεια, μη-εντερικά ή ανεξερεύνητα συρίγγια καθώς και σε παρουσία νεκρωτικού ιστού ή εκτεθειμένων ανατομικών δομών. Πριν την εφαρμογή αρνητικής πίεσης, τα τραύματα θα πρέπει να είναι ελεύθερα από λοίμωξη ή/και νεκρωτικούς ιστούς. Συμπεράσματα:Είναι ανάγκη να διεξαχθούν ακόμη περισσότερες ποσοτικές και ποιοτικές μελέτες που θα ξεκαθαρίσουν τελείως το πεδίο δράσης της θεραπείας με αρνητική πίεση. Οι εταιρείες κατασκευής ιατρικών συσκευών, θα πρέπει να βελτιώσουν το μέγεθος και την αυτονομία των συσκευών, ώστε να είναι περισσότερο ανεκτές από τους ασθενείς και να μην τους περιορίζει στην καθημερινότητά τους.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses