Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μπιτσώρη Ζωή

Η αναζήτησή σας έβγαλε 9 αποτελέσματα:

H ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΙΩΝ (ΚΕΝ) ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017
Τα τελευταία χρόνια τα DRGs (Ομοιογενείς Διαγνωστικές Κατηγορίες) κυριαρχούν ως μέθοδος αποζημίωσης των νοσοκομειακών δαπανών παγκοσμίως. Σχετικά πρόσφατα (2012) αυτή η μέθοδος εισήχθη και στην Ελλάδα με τη μορφή των Κλειστών Ενοποιημένων Νοσηλίων (ΚΕΝ). Σκοπός: Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της εφαρμογής των ΚΕΝ στη βιωσιμότητα των Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων και των

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017
Ανταγωνιστική χαρακτηρίζεται μια αγορά στην οποία υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που αν και ο καθένας ξεχωριστά δεν έχει τη δύναμη να επηρεάσει τις τιμές, διαμορφώνει όμως αυτές συμμετέχοντας στη ρύθμιση της ζήτησης και της προσφοράς. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν ο τομέας της υγείας μπορεί να λειτουργήσει ως ανταγωνιστική αγορά και υπό ποιές προϋποθέσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΗΜΕΡΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Τα τελευταία χρόνια η ζήτηση των χειρουργικών υπηρεσιών υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία συνεχώς αυξάνει ενώ αντιθέτως οι διαθέσιμοι πόροι συνεχώς μειώνονται. Η απαιτούμενη λειτουργική αναδιάρθρωση των Νοσοκομείων μπορεί να σημαίνει την εφαρμογή οικονομικότερων λύσεων όπως είναι η ανάπτυξη του Χειρουργείου Μιας Ημέρας (ΧΜΗ). Το έργο αυτό καλείται να επωμιστεί ο Διοικητής κάθε Δημόσιου Νοσοκομείου ο οποίος

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ
Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016
Με το πέρασμα των αιώνων η Ιατρική και ο ευρύτερος τομέας της Υγείας εξελίχθηκαν, έγιναν σημαντικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις αλλά ποτέ δεν έπαψε ο τομέας της Υγείας να είναι επίκαιρος. Κάθε φορά που γινόταν εφικτή η θεραπεία κάποιας ασθένειας, μια άλλη ασθένεια εμφανιζόταν για να ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα. Η απαίτηση, λοιπόν, της εποχής μας εστιάζεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Τρίτη, 1 Μαΐου 2018
Η αύξηση της δημογραφικής γήρανσης παγκοσμίως αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτικά προβλήματα σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη, επιβάλλοντας την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων  στις δημογραφικές μεταβολές.  Σκοπός: της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις  της δημογραφικής γήρανσης, την αναγκαιότητα στήριξης

Ο ρόλος της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας
Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013
Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχή διοίκηση των μονάδων υπηρεσιών υγείας. Επίσης, αποτελεί γέφυρα ανάμεσα στους στόχους, στα πρότυπα απόδοσης και στην ικανοποίηση των εργαζομένων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τον ρόλο της επικοινωνίας στις υπηρεσίες υγείας. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία της εργασίας περιελάμβανε

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
O ι υπηρεσίες υγείας αποτελούν μια ξεχωριστή περίπτωση υπηρεσιών, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο την επάρκεια των εγκαταστάσεων, των υλικών και του προσωπικού, την παροχή φροντίδας και τους τρόπους βελτίωσης της αποδοτικότητάς της, όπως επίσης και τα αποτελέσματα για το χρήστη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η ικανοποίησή του, οι μεταβολές στην κατάσταση της υγείας του, η ενημέρωσή του και οι δείκτες θνησιμότητας.

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017
Η ραγδαία εξέλιξη στο χώρο της υγείας είναι εμφανής τόσο στις λειτουργίες της όσο και στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, της οποίας τελικοί αποδέκτες είναι οι χρήστες του συστήματος υγείας. Πληθώρα εργασιών έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα με σκοπό να διερευνηθεί η έκθεση των επαγγελματιών υγείας σε πιθανούς κινδύνους στον εργασιακό τους χώρο. Διαπιστώνεται όμως ότι υπάρχει ερευνητικό κενό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
Οι κοινωνικοοικονομικές, τεχνολογικές και δημογραφικές αλλαγές που συμβαίνουν τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα μας και ευρύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεταβάλλουν συνεχώς το περιβάλλον στο οποίο βιώνεται η υγεία ενός λαού. Έτσι η ζήτηση, των πολιτών για υπηρεσίες υγείας αυξάνει συνεχώς, ενώ οι δαπάνες για την υγεία δεν επαρκούν. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αναφορά των προτύπων οργάνωσης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses