Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Ζωή Μπιτσώρη, Δήμητρα Μπαλάσκα, Αθανασία Κωνσταντινοπούλου


Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2017

Έτος δημοσίευσης:

2017

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 171-180

DOI: 10.5281/zenodo.1165429

Περίληψη:

Ανταγωνιστική χαρακτηρίζεται μια αγορά στην οποία υπάρχει μεγάλος αριθμός αγοραστών και πωλητών που αν και ο καθένας ξεχωριστά δεν έχει τη δύναμη να επηρεάσει τις τιμές, διαμορφώνει όμως αυτές συμμετέχοντας στη ρύθμιση της ζήτησης και της προσφοράς. Σκοπόςτης παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί εάν ο τομέας της υγείας μπορεί να λειτουργήσει ως ανταγωνιστική αγορά και υπό ποιές προϋποθέσεις. Υλικό-Μέθοδος: Η μεθοδολογία περιλάμβανε αναζήτηση διεθνών και ελληνικών ερευνών καθώς και πηγών διαδικτύου. Αποτελέσματα: Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται από ιδιαιτερότητες με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται σε αυτόν οι κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Οι κυριότερες εξ᾽αυτών είναι η ασταθής και απρόβλεπτη ζήτηση, η αναμενόμενη συμπεριφορά των ιατρών, η αβεβαιότητα ως προς την υπηρεσία και η ασύμμετρη πληροφόρηση. Άλλες ιδιαιτερότητες είναι η περιορισμένη προσφορά των ιατρικών υπηρεσιών, οιπρακτικές τιμολόγησης, τοζήτημα του ηθικού κινδύνου και η δυσμενής επιλογή. Συμπεράσματα: Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα είναι ένα μικτό σύστημα δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών. Είναι ένα σύστημα εξαιρετικά κατακερματισμένο που πάσχει από διαφθορά και αναποτελεσματικότητα.Στον τομέα της υγείας επικρατούν συνθήκες που αλλοιώνουν τις βασικές αρχές λειτουργίας της ελεύθερης ανταγωνιστικής αγοράς με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η εφαρμογή των νόμων της.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses