Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ

Ζωή Μπιτσώρη, Δήμητρα Μπαλάσκα, Γεώργιος Δημογέροντας, Ηλίας Μποζαγρέγος


Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2016

Έτος δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 175-187

DOI: 10.5281/zenodo.290618

Περίληψη:

Με το πέρασμα των αιώνων η Ιατρική και ο ευρύτερος τομέας της Υγείας εξελίχθηκαν, έγιναν σημαντικές εφευρέσεις και ανακαλύψεις αλλά ποτέ δεν έπαψε ο τομέας της Υγείας να είναι επίκαιρος. Κάθε φορά που γινόταν εφικτή η θεραπεία κάποιας ασθένειας, μια άλλη ασθένεια εμφανιζόταν για να ταλαιπωρήσει την ανθρωπότητα. Η απαίτηση, λοιπόν, της εποχής μας εστιάζεται κυρίως στην έγκαιρη διάγνωση, στην άμεση επέμβαση και στην  Πρόληψη. Σκοπός της εργασίας ήταν η αναφορά στο περιεχόμενο της δημόσιας υγείας, στα κύρια ερευνητικά της πεδία καθώς  και στις δομές, υπηρεσίες που μετέχουν στο σχεδιασμό της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα. Υλικό και μέθοδος: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία που αναφέρονταν στις Δράσεις της Δημόσιας Υγείας καθώς και ο ρόλος της στην στοματική υγιεινή. Αποτελέσματα: Aπό τη βιβλιογραφία διαφαίνεται η ανάγκη ενός συστήματος που να διαχειρίζεται τον τεράστιο όγκο πληροφοριών και των διαφορετικών συνδεόμενων τομέων που συνθέτουν το «πάζλ» της Δημόσιας Υγείας. Η Δημόσια Υγεία παρεμβαίνει συλλογικά με μια αέναη και συνεχόμενη προσπάθεια για τη βελτίωση και ανάπτυξη της υγείας του πληθυσμού. Στόχοι της είναι η έμφαση στην πρόληψη και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Σχετικά με την στοματική υγιεινή, στόχος της είναι η  βελτίωση της στοματικής υγείας του συνόλου του πληθυσμού, μέσω της επικέντρωσης στην πρόληψη των νόσων του στόματος και στην ανάπτυξη αποδοτικών, αποτελεσματικών και ποιοτικών υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας. Επιπλέον, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση της επίδρασης των στοματικών και κρανιοπροσωπικών νόσων στην ψυχική και κοινωνική υγεία, δίνοντας έμφαση στην προαγωγή της στοματικής υγείας και μειώνοντας τις στοματικές νόσους μεταξύ των ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων που είναι επιβαρυμένες με τις νόσους αυτές. Συμπεράσματα:  Η κύρια αποστολή του σχεδίου δράσης είναι η θεμελίωση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής με σκοπό, την πρόληψη των νόσων του στόματος, την προαγωγή της στοματικής υγείας, την αποτελεσματική θεραπεία των νόσων του στόματος, την αποδοτική και ποιοτική λειτουργία των υπηρεσιών οδοντιατρικής φροντίδας, και την υλοποίηση των αναγκαίων πολιτικών και δράσεων μέσω στοχευμένων προγραμμάτων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses