Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Δούκη Σταματίνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΕΕ) ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα (ΕΕ) είναι μία κατασκευή που χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση της σχέσης του ασθενούς με τα μέλη της οικογένειάς του.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σημαντικότητα του ΕΕ και των συνιστωσών του και η συμβολή του στην υποτροπή των ασθενών με σχιζοφρένεια, στα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Μεθοδολογία: Η

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μία χρόνια ψυχική διαταραχή που οι επιπτώσεις της μέσα στην πορεία του χρόνου ασκούν καταστρεπτική επίδραση στους ασθενείς καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια.Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses