Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Δούκη Σταματίνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 7 αποτελέσματα:

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΕΕ) ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα (ΕΕ) είναι μία κατασκευή που χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση της σχέσης του ασθενούς με τα μέλη της οικογένειάς του.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σημαντικότητα του ΕΕ και των συνιστωσών του και η συμβολή του στην υποτροπή των ασθενών με σχιζοφρένεια, στα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Μεθοδολογία: Η

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Εισαγωγή: Η αυτοκτονία αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα για τη ψυχική υγεία και εμφανίζεται στα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων. Η αυτοκτονία είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων παγκοσμίως, παρότι, τα ποσοστά αυτοκτονιών σε παιδιά και εφήβους είναι χαμηλότερα, σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2020
Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μία χρόνια ψυχική διαταραχή που οι επιπτώσεις της μέσα στην πορεία του χρόνου ασκούν καταστρεπτική επίδραση στους ασθενείς καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επιβάρυνσης φροντιστών ατόμων που πάσχουν από σχιζοφρένεια.Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων,

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
Εισαγωγή: Η σχιζοφρένεια είναι μία χρόνια ψυχική διαταραχή. Χαρακτηρίζεται από διαταραχές στη σκέψη, στην αντίληψη, στη διάθεση και στη συμπεριφορά, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να συνυπάρχει έκπτωση της λειτουργικότητας με αποτέλεσμα να προκαλείται σοβαρή ανικανότητα και απαιτείται δια βίου φροντίδα που επιβαρύνει σημαντικά την οικογένεια και τη Δημόσια Υγεία.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚOΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σάββατο, 1 Απριλίου 2023
Εισαγωγή: Η μουσική ως θεραπευτική παρέμβαση, φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία και να διαμεσολαβείται μέσα από τη σχέση της μουσικής με το σώμα, τη νόηση και το πνεύμα. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την επίδραση της μουσικής στη σχιζοφρένεια. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων,

ΤΟ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΤΙΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Εισαγωγή: Το κοινωνικό στίγμα είναι μία ανεπιθύμητη, δυσφημιστική ιδιότητα που στερεί από κάποιον το δικαίωμα της κοινωνικής αποδοχής και της ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), το κοινωνικό στίγμα υποδηλώνει την αρνητική σχέση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ατόμων, στα οποία προσδίδονται συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως η νόσος covid-19, με την

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΝΔΗΜΙΕΣ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2021
Εισαγωγή: Οι επιδημίες μεταδίδονται ταχύτατα παγκόσμια, προκαλώντας μία γενικότερη αναταραχή διεθνώς. Η εμφάνιση μολυσματικών ιογενών νοσημάτων, όπως η πανδημία Covid-19, συχνά επηρεάζουν τη ψυχική υγεία των πληθυσμιακών ομάδων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις ψυχολογικές αντιδράσεις των πληθυσμιακών ομάδων, κατά τη διάρκεια πανδημιών. Μεθοδολογία:

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses