Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΚΦΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ (ΕΕ) ΚΑΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ

Σταματίνα Δούκη, Ιωάννης Κουτελέκος


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 221-232

DOI: 10.5281/zenodo.4486362

Περίληψη:

Εισαγωγή: Το Εκφραζόμενο Συναίσθημα (ΕΕ) είναι μία κατασκευή που χρησιμοποιείται ευρέως προκειμένου να γίνει κατανοητή η αλληλεπίδραση της σχέσης του ασθενούς με τα μέλη της οικογένειάς του.Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η σημαντικότητα του ΕΕ και των συνιστωσών του και η συμβολή του στην υποτροπή των ασθενών με σχιζοφρένεια, στα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, περιελάμβανε την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate. Αποτελέσματα: Το υψηλό εκφραζόμενο συναίσθημα (ΕΕ) μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή σε ευάλωτα άτομα, ακόμη και όταν βρίσκονται σε φαρμακευτική αγωγή. Τα υπάρχοντα ευρήματα προτείνουν ότι οι διάφορες συνιστώσες του εκφραζόμενου συναισθήματος, πρέπει να εντάσσονται στα διάφορα πολιτισμικά πλαίσια και να ενσωματώνονται στα κανονιστικά δεδομένα των πληθυσμιακών ομάδων, προτού συσχετιστούν με την παθογένεση της υποτροπής. Συμπεράσματα: Η πολιτισμική διακύμανση του βαθμού και του τύπου του εκφραζόμενου συναισθήματος πρέπει να μελετηθεί προσεκτικά και να κατανοηθεί προκειμένου να κατηγοριοποιηθεί και να συσχετιστεί με την εμφάνιση υποτροπής, πριν εφαρμοστούν οι κατάλληλες οικογενειακές παρεμβάσεις στις διαφορετικές πολιτισμικές ομάδες.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses