Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚOΘΕΡΑΠΕΙΑ

Σταματίνα Δούκη, Ιωάννης Κουτελέκος


Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 140-146

DOI: 10.5281/zenodo.11032241

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η μουσική ως θεραπευτική παρέμβαση, φαίνεται να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία και να διαμεσολαβείται μέσα από τη σχέση της μουσικής με το σώμα, τη νόηση και το πνεύμα. Σκοπός: της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με την επίδραση της μουσικής στη σχιζοφρένεια. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την αναζήτηση ερευνητικών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate. Αποτελέσματα: Από την ενδελεχή ανασκόπηση των ερευνητικών μελετών αναδείχτηκε ότι η μουσική συμβάλλει θετικά στην έκβαση της σχιζοφρένειας. Πιο συγκεκριμένα, επιδρά θεραπευτικά συμβάλλοντας: στην ύφεση συμπτωμάτων, στην έκφραση συναισθημάτων, στη μείωση της κοινωνικής απομόνωσης, στην αύξηση του ενδιαφέροντος για κοινωνικές δραστηριότητες, στη διάνοιξη καναλιών επικοινωνίας, στην εξωτερίκευση αρνητικών εικόνων, στη μετατροπή του θυμού και της επιθετικότητας σε δημιουργικότητα, στην αύξηση συνεργασίας, στην επίλυση θεμάτων που δυσκολεύονται να διαχειριστούν λεκτικά οι ασθενείς και στη βελτίωση της θεραπευτικής διαδικασίας. Συμπεράσματα: Η μουσική προάγει τη ψυχική ευεξία και αποτελεί χρήσιμο θεραπευτικό εργαλείο, που συμβάλλει, συμπληρωματικά, θετικά στην ολιστική προσέγγιση της σχιζοφρένειας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses