Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Σταματίνα Δούκη, Ιωάννης Κουτελέκος


Σάββατο, 1 Απριλίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 130-139

DOI: 10.5281/zenodo.11032207

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η αυτοκτονία αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα για τη ψυχική υγεία και εμφανίζεται στα άτομα όλων των ηλικιακών ομάδων. Η αυτοκτονία είναι η τέταρτη κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων παγκοσμίως, παρότι, τα ποσοστά αυτοκτονιών σε παιδιά και εφήβους είναι χαμηλότερα, σε σχέση με τους ηλικιωμένους. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση του φαινομένου της αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβάνει την αναζήτηση και την παρουσίαση της σύγχρονης διεθνούς βιβλιογραφίας, μέσα από άρθρα, ερευνητικές εργασίες και βιβλία σχετικά με την αυτοκτονία σε παιδιά και εφήβους, τους παράγοντες κινδύνου και τις στρατηγικές πρόληψης, τα οποία συλλέχθηκαν από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Google Scholar, Medline, ResearchGate. Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας ανέδειξε ότι οι παράγοντες κινδύνου που συσχετίζονται σημαντικά με την εμφάνιση αυτοκτονιών σε παιδιά και εφήβους είναι οι γενετικοί και νευροβιολογικοί παράγοντες, η ηλικία και το φύλο, η φυλή και η εθνικότητα, η οικογένεια, το καθεστώς σεξουαλικής μειονότητας, η προσωπικότητα και τα ατομικά χαρακτηριστικά, ο τρόπος ζωής και η συμπεριφορά, η ψυχοπαθολογία, τα στρεσογόνα γεγονότα ζωής και οι κακές κοινωνικές σχέσεις. Επιπροσθέτως, οι στρατηγικές πρόληψης και έγκαιρης αντιμετώπισης της αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους εστιάζονται σε παρεμβάσεις προσυμπτωματικού ελέγχου και παρεμβάσεις σε νέους υψηλού κινδύνου, στην αποφυγή πρόσβασης σε θανατηφόρα μέσα, στην ευαισθητοποίηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων με την εφαρμογή σχολικών προγραμμάτων/GateKeeper και ψηφιακών παρεμβάσεων. Συμπεράσματα: H αυτοκτονία σε παιδιά και εφήβους αποτελεί μείζον κοινωνικό φαινόμενο που πλήττει σημαντικά τη δημόσια υγεία. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της αυτοκτονίας σε παιδιά και εφήβους μπορεί να παρουσιάζει ιδιαιτερότητες στη διαχείρισή της, αλλά είναι αναγκαίο να αποτελέσει προτεραιότητα στον τομέα της ψυχικής υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses