Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Χαραλάμπους Μαριάννα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Οι νοσοκομειακές λοιμώξεις συνιστούν βασικό πρόβλημα δημόσιας υγείας στην παγκόσμια κοινότητα και οξύ πρόβλημα κατά την παροχή υγειονομικής φροντίδας στον ελλαδικό χώρο. Σκοπός της βιβλιογραφικής ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επιδημιολογική επιτήρηση και τις νοσοκομειακές λοιμώξεις, όπως αυτή έχει μελετηθεί στην ελληνική και τη διεθνή βιβλιογραφία. Υλικό και μέθοδος

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses