Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Κόντι Παναγιώτα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΆΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016
Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η συχνότητα εμφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη και των σχετιζόμενων επιπλοκών, παρά την πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν να διερευνηθεί το άγχος και η κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses