Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΆΓΧΟΣ-ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Κόντι Παναγιώτα

Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 4-11

Περίληψη:

Είναι ευρέως αποδεκτό, ότι η συχνότητα εμφάνισης του σακχαρώδη διαβήτη και των σχετιζόμενων επιπλοκών, παρά την πρόοδο στη διάγνωση και τη θεραπεία, αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Σκοπός της παρούσης ανασκόπησης ήταν να διερευνηθεί το άγχος και η κατάθλιψη που βιώνουν οι ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, τύπου ΙΙ. Υλικό και μέθοδος : Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών, κυρίως στην ηλεκτρονική βάση «pubmed» που αναφέρονταν στη σχέση άγχους-κατάθλιψης και σακχαρώδη διαβήτη. Αποτελέσματα : Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι, οι διαβητικοί ασθενείς βιώνουν άγχος και κατάθλιψη κυρίως λόγω των αλλαγών που επιβάλλει η νόσος στην καθημερινή τους ζωή. Ειδικότερα, η κατάθλιψη σχετίζεται με κακό γλυκαιμικό έλεγχο, φτωχή συμμόρφωση προς τη θεραπεία όπως επίσης με συχνές εισαγωγές στο νοσοκομείο καιυψηλό κόστος περίθαλψης. Η βαρύτητατης ασθένειας, η ύπαρξη επιπλοκών ή άλλων συνοδών νοσημάτων επηρεάζουν την ένταση της κατάθλιψης. Επιπλέον, η κατάθλιψη επηρεάζει αρνητικά τη θεραπευτική σχέση επαγγελματιών υγείας και διαβητικών ατόμων.

Συμπεράσματα: Η αξιολόγηση του άγχους και της κατάθλιψης θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses