Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Γεωργία Μπρέντα, Περικλής Ρόμπολας


Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 238-254

DOI: 10.5281/zenodo.3692433

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η μακροχρόνια φροντίδα συνεπάγεται την παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας σε άτομα που χρειάζονται τη βοήθεια των άλλων για τη διεκπεραίωση βασικών αλλά και δευτερευόντων καθημερινών δραστηριοτήτων, λόγω σωματικής ή ψυχικής αναπηρίας, κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης χρονικής περιόδου. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται γήρανση του παγκόσμιου πληθυσμού λόγω της σταθερά αυξανόμενης μέσης ηλικίας και του μειωμένου δείκτη γεννήσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση των αναγκών για μακροχρόνια φροντίδα. Σκοπός: Η θεωρητική προσέγγιση  της μακροχρόνιας φροντίδας και των παρόχων της και η μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας επί του θέματος. Υλικό και Μέθοδος: Η μεθοδολογία περιελάμβανε συλλογή πληροφοριών σχετικά με το θέμα από άρθρα και βιβλία της τελευταίας δεκαετίας στη βάση δεδομένων PubMed και το σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link), καθώς επίσης σε ερευνητικά άρθρα, βιβλία, επιστημονικά περιοδικά και ιστοσελίδες. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι παρά τις προβλέψεις για σημαντική αύξηση των αναγκών για μακροχρόνια φροντίδα τις επόμενες δεκαετίες το θέμα δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το δημόσιο διάλογο στην Ελλάδα, ενώ η οικονομική κρίση στενεύει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια για μια τέτοια προοπτική. Στην Ελλάδα η παροχή υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας βασίζεται πρωτίστως στην άτυπη/ανεπίσημη μορφή υπηρεσιών υγείας και δευτερευόντως στην τυπική/επίσημη-θεσμοθετημένη. Ειδικότερα λόγω των ισχυρών δεσμών που διαθέτει η ελληνική οικογένεια, στηρίζει μεγάλο μέρος της μακροχρόνιας φροντίδας στα μέλη της που αναλαμβάνουν το ρόλο του φροντιστή. Επιπροσθέτως η άμεση διαθεσιμότητα της μετανάστριας-φροντιστή προσφέρει μια οικονομικά προσιτή λύση ανεπίσημης φροντίδα. Συμπεράσματα: Η μακροχρόνια φροντίδα δεδομένης της γήρανσης του πληθυσμού, ειδικά στην Ελλάδα, αποτελεί ένα πεδίο που πρέπει να προσεγγιστεί με κατάλληλη έμφαση και στοχοθεσία από τις αρχές και τους επαγγελματίες υγείας. Ο νοσηλευτής ως φορέας επίσημης επαγγελματικής φροντίδας δύνανται να υποστηρίζει και να ενισχύει καθοριστικά το έργο των άτυπων φροντιστών υγείας εντάσσοντας τους ομαλά στο ευρύτερο πλαίσιο ενός συστήματος υγείας.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses