Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Διγώνης Στέφανος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
Εισαγωγή: Τα συστήματα υποβοηθούμενης αυτόνομης διαβίωσης (AAL) ασθενών αναπτύχθηκαν για εξατομικευμένες, προσαρμοστικές και προληπτικές απαιτήσεις, που απαιτούν υψηλή ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας για να επιτευχθεί η διαλειτουργικότητα, η χρηστικότητα, η ασφάλεια, και η ακρίβεια. Σκοπός: Η διερεύνηση της χρήσης προγραμμάτων υποβοηθούμενης διαβίωσης.   Μεθοδολογία : Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses