Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

DEPRESSION IN HEMODIALYSIS

Μπενέτου Σοφία

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

Έτος Δημοσίευσης:

2019

Συγγραφέας:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 283-285

DOI: 10.5281/zenodo.3692573

Περίληψη:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περίληψη στα Ελληνικά

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses