Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: hemodialysis

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

CHRONIC KIDNEY DISEASE AND HEMODIALYSIS: EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND PSYCHOLOGICAL DISORDERS
Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019
Chronic Kidney Disease (CKD) is a progressive decline in kidney function which is usually asymptomatic until the de-velopment of End Stage Renal Disease (ESRD). Haemodialysis is the most common treatment method for ESRD. How-ever, patients on hemodialysis have a variety of psychological disorders due to complications and restrictions of the treatment. Aim: of the present study was to review the literature

DEPRESSION IN HEMODIALYSIS
Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περίληψη στα Ελληνικά

NEEDS OF PATIENTS UNDERGOING HEMODIALYSIS
Δευτέρα, 1 Ιανουαρίου 2018
According to estimates, the number of patients undergoing hemodialysis is expected to increase dramatically within next years due to the ageing of population and prevalence of other co morbidities such as diabetic mellitus, coronary artery disease, hypertension and several others. 1-5 However, the exact number of patients seems to vary globally which is attributed to various obstacles such as

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses