Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσιάντα Ευαγγελία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΝΟΣΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19) ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Η τρέχουσα πανδημία της νέας νόσου του Κορωνιού έχει προκαλέσει μεγάλη ταλαιπωρία και φόβο ανάμεσα στον πληθυσμό των ηλικιωμένων παγκοσμίως, οι οποίοι αποτελούν τον πλέον ευάλωτο πληθυσμό που διατρέχει τον μεγαλύτερο κίνδυνο, τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά.  Σκοπός της μελέτης ήταν να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η πανδημία του COVID-19 στην ψυχική υγεία και την ποιότητα ζωής των

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses