Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Περηφάνου Όλγα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΚΡΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΚΩΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
H ενζυματική απομάκρυνση των ιστικών νεκρώσεων αποτελεί σημαντική παρέμβαση που στοχεύει στην επιτάχυνση της επούλωσης ενός χρόνιου τραύματος ή έλκους. Σκοπός της παρούσης συστηματικής ανασκόπησης  ήταν η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της ενζυματικής απομάκρυνσης των ιστικών νεκρώσεων στην επούλωση των ελκών διαβητικής αιτιολογίας. Μεθοδολογία: Αναζητήθηκε η σχετική ελληνική και διεθνής βιβλιογραφία

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses