Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μάργαρη Νικολέττα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Η πολλαπλή σκλήρυνση ή σκλήρυνση κατά πλάκας είναι μια χρόνια φλεγμονώδης απομυελινωτική νόσος του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Αποτελεί μια  από τις πιο διαδεδομένες νευρολογικές παθήσεις που επηρεάζει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων παγκοσμίως.  Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί η συσχέτιση της διατροφικής κατάστασης και της λειτουργικής ανικανότητας ασθενών με πολλαπλή σκλήρυνση.Υλικό

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας των νευρολογικών νοσημάτων τα οποία αποτελούν τη συχνότερη αιτία αναπηρίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα προτείνονται από τους ερευνητές κατευθυντήριες αρχές υγιεινής διατροφής που προσπαθούν να συμβάλλουν στον περιορισμό και την αντιμετώπιση των νευρολογικών διαταραχών, αναζητώντας το μέγιστο όφελος. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses