Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Πετρής Ανδρέας

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ COVID 19. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ.
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Η νέα νόσος covid 19 από την ημέρα που ανακηρύχτηκε ως πανδημία (Μάρτιος του 2020) έως και  σήμερα διαφοροποίησε σημαντικά το χάρτη των υγειονομικών ανισοτήτων σε όλη την υφήλιο. Τα συστήματα κοινωνικής προστασίας και το κράτος πρόνοιας εξακολουθούν να υφίστανται ισχυρούς κλυδωνισμούς. Σκοπός: Το παρόν άρθρο επιχειρεί να παρουσιάσει τις επιπτώσεις που υπέστησαν οι τομείς της κοινωνικής προστασίας,

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses