Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μεταξούλη Κωνσταντίνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας των νευρολογικών νοσημάτων τα οποία αποτελούν τη συχνότερη αιτία αναπηρίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα προτείνονται από τους ερευνητές κατευθυντήριες αρχές υγιεινής διατροφής που προσπαθούν να συμβάλλουν στον περιορισμό και την αντιμετώπιση των νευρολογικών διαταραχών, αναζητώντας το μέγιστο όφελος. Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses