Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γραβάνη Σοφία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟ ΠΟΝΟ
Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022
Εισαγωγή: Οι προεχειρητικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί για τη σχέση τους με τον μετεγχειρητικό πόνο είναι τα δημογραφικά, γενικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών, δεδομένα που αφορούν τη χειρουργική επέμβαση αλλά και παράγοντες ψυχικής υγείας. Σκοπός: της παρούσας ανασκόπησης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των ψυχολογικών παραγόντων άγχους και κατάθλιψης, με τον μετεγχειρητικό πόνο,

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Εισαγωγή: Ο Παγκόμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει τον επιπολασμό της παχυσαρκίας ως «παγκόσμια επιδημία» που αφορά στον πληθυσμό των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, όλων των κοινωνικο-οικονομικών και ηλικιακών ομάδων. Σκοπός: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών παχύσαρκων ασθενών υποβαλλόμενων σε χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 100 παχύσαρκοι ασθενείς

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses