Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΧΥΣΑΡΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΒΑΡΙΑΤΡΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ

Σοφία Γραβάνη, Ιωάννης Κουτελέκος


Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 317-326

DOI: 10.5281/zenodo.7771569

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο Παγκόμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) περιγράφει τον επιπολασμό της παχυσαρκίας ως «παγκόσμια επιδημία» που αφορά στον πληθυσμό των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσόμενων χωρών, όλων των κοινωνικο-οικονομικών και ηλικιακών ομάδων. Σκοπός: Η διερεύνηση των χαρακτηριστικών παχύσαρκων ασθενών υποβαλλόμενων σε χειρουργική θεραπεία της παχυσαρκίας. Υλικό και μέθοδος: Μελετήθηκαν 100 παχύσαρκοι ασθενείς που προσήλθαν για προγραμματισμένη βαριατρική επέμβαση στην Ενδοσκοπική Μονάδα Βαριατρικής Χειρουργικής, του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ιπποκρατείου». Την ημέρα εισαγωγής των ασθενών στο νοσοκομείο, πραγματοποιήθηκε καταγραφή των χαρακτηριστικών των ασθενών σε ειδικά διαμορφωμένο ερωτηματολόγιο που εξυπηρετούσε το σκοπό της έρευνας. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε τα στατιστικό πρόγραμμα SPSS 22.0. Αποτελέσματα: Από τους 100 ασθενείς, οι 61 ήταν γυναίκες και οι 39 άνδρες, με μέση τιμή Δείκτη Μάζας Σώματος 47.58 Kg/m² και μέση τιμή ηλικίας 40,45 έτη. Οι 58 ασθενείς υποβλήθηκαν σε λαπαροσκοπική επιμήκη γαστρεκτομή και οι 42 σε λαπαροσκοπική γαστρική παράκαμψη μιας αναστόμωσης. Το 58% των ασθενών ήταν «δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (22 άνδρες, 36 γυναίκες), το 51% «έγγαμοι» (23 άνδρες, 28 γυναίκες), το 51% έπασχε από «σωματική νόσο» (16 άνδρες, 35 γυναίκες) και το 65% είχε υποβληθεί σε άλλες χειρουργικές επεμβάσεις (22 άνδρες, 43 γυναίκες). Επιπροσθέτως, καταγράφηκε λήψη φαρμακευτικής αγωγής στο 44%, χρόνιος πόνος στο 33%, και καπνιστικές συνήθειες στο 35%, των ασθενών. Συμπεράσματα: Οι παχύσαρκοι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε βαριατρική επέβαση ήταν περίπου 40 ετών, κυρίως γυναίκες, έγγαμοι, απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και έπασχαν από νοσογόνο παχυσαρκία με συνοδά νοσήματα και ιστορικό προηγούμενων χειρουργικών επεμβάσεων.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses