Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ongün Pınar

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΆΓΧΟΥΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση  των επιπέδων άγχους των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Υλικό και μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης ήταν 320 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο και το δείγμα αποτελούνταν από 175 ασθενείς. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα «Τhe Coronavirus Anxiety

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses