Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Γουρουντή Κλεάνθη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΜΑΙΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΝΕΟΓΝΩΝ
Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2015
Εισαγωγή : Το πολύ χαμηλό ποσοστό των μαιών σε κλειστές πτέρυγες στα ελληνικά νοσοκομεία σε συνδυασμό με την εξαιρετικά αγχωτικό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε σύνδρομο επαγγελματικής εξουθένωσης. Σκοπός : ήταν να διερευνήσει το σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης (ΣΕΕ) που βιώνουν οι μαίες που εργάζονται σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ) καθώς και τους παράγοντες που σχετίζονται

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και κυρίως η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την γυναικεία γονιμότητα και την πορεία της κύησης. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίδραση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στην γονιμότητα και στην πορεία της κύησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses