Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ

Κλεάνθη Γουρουντή, Μαρία Ζησιμάτου


Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 193-202

DOI: 10.5281/zenodo.3631128

Περίληψη:

Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και κυρίως η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την γυναικεία γονιμότητα και την πορεία της κύησης. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίδραση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στην γονιμότητα και στην πορεία της κύησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που αφορούσαν τις σωματικές επιπτώσεις της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στην γονιμότητα και στην κύηση. Αποτελέσματα: Η πιθανότερη αιτιολογία μείωσης της γονιμότητας είναι οι συνέπειες των χειρουργικών επεμβάσεων που μπορεί να είναι πυελικές ουλές και συμφύσεις.  Άλλοι λόγοι μείωσης της γονιμότητας μπορεί να σχετίζονται με ανοσολογικά αίτια, εμπύρετο, άλγος, διάρροια και υποσιτισμό που συχνά παρατηρούνται στην φλεγμονώδη νόσο του εντέρου. Η μειωμένη γονιμότητα κατά τη διάρκεια των φάσεων αυξημένης φλεγμονώδους δραστηριότητας φαίνεται επίσης να έχει νόημα βιολογικά υπό την έννοια της αναβολής της εγκυμοσύνης έως ότου βελτιωθούν οι συνθήκες. Η πλειοψηφία των μελετών, υποδεικνύει ότι οι γυναίκες με ενεργό νόσο εντέρου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, χαμηλού βάρους γέννησης και γέννησης σε μικρότερη ηλικία κύησης σε σύγκριση με τις γυναίκες που βρίσκονται σε ύφεση. Συμπερασμάτα: Είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο προγραμματισμός της εγκυμοσύνης κατά τη διάρκεια της ύφεσης της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου είναι το πλεόν επιθυμητό σενάριο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses