Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Ζησιμάτου Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗΣ ΝΟΣΟΣ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ, ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΥΗΣΗ
Δευτέρα, 7 Ιανουαρίου 2019
Η φλεγμονώδης νόσος του εντέρου και κυρίως η νόσος Crohn και η ελκώδης κολίτιδα είναι καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την γυναικεία γονιμότητα και την πορεία της κύησης. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά την επίδραση της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου στην γονιμότητα και στην πορεία της κύησης. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses