Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσίου Χρυσούλα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015
Εισαγωγή. Όταν ένα μέλος μιας οικογένειας υποβάλλεται σε εγχείρηση, συνήθως, οι πλησιέστεροι συγγενείς συγκεντρώνονται έξω από το χειρουργείο όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που περιβάλλει κάθε επέμβαση, βιώνουν κατά τη διάρκεια της αναμονής έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, ανησυχία και έντονο άγχος για την έκβαση της εγχείρησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση

ΤΟ ΑΓΧΟΣ TΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2016
  Εισαγωγή. Η χειρουργική επέμβαση, ως διαδικασία, αποτελεί για τους ασθενείς μια εμπειρία που συνοδεύεται από άγχος. Το άγχος βιώνεται ως ένα ασαφές συναίσθημα φόβου, έντασης, ανησυχίας, θλίψης και θυμού που συνοδεύεται από κλινικές εκδηλώσεις όπως ταχυκαρδία, αρρυθμία κ.ά. Σκοπός: Η βιβλιογραφική αυτή ανασκόπηση είχε σκοπό να αναλύσει το πώς έχει μελετηθεί στην ελληνική και

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses