Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Πλακάς Σωτήριος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ
Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου 2015
Εισαγωγή. Όταν ένα μέλος μιας οικογένειας υποβάλλεται σε εγχείρηση, συνήθως, οι πλησιέστεροι συγγενείς συγκεντρώνονται έξω από το χειρουργείο όπου, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης που περιβάλλει κάθε επέμβαση, βιώνουν κατά τη διάρκεια της αναμονής έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, ανησυχία και έντονο άγχος για την έκβαση της εγχείρησης. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses