Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΜΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Κωνσταντίνα Β. Τατσέλου, Σωτήριος Πλακάς, Δημήτριος Παπαγεωργίου, Μάρθα Κελέση, Γεωργία Φασόη, Αρετή Σταυροπούλου, Ευρυδίκη Καμπά


Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023

Έτος δημοσίευσης:

2023

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 97-111

DOI: 10.5281/zenodo.10461903

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο καρκίνος του παγκρέατος είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρα ασθένεια. Πρόκειται για μια εμπειρία που μπορεί να επηρεάσει σε πολλούς τομείς της ζωής τα άτομα της οικογένειας που βρίσκονται κοντά στα πάσχοντα μέλη, τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με ποικίλα συναισθήματα και δεδομένα που μεταβάλλονται συνεχώς.Σκοπός της παρούσας ποιοτικής μελέτης ήταν η διερεύνηση των εμπειριών που βιώνει η οικογένεια των ασθενών με καρκίνο του παγκρέατος τελικού σταδίου.Μεθοδολογία: Η συλλογή και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη μεθοδολογία της Θεμελιωμένης Θεωρίας. Για τη συλλογή των δεδομένων διεξήχθησαν μη δομημένες συνεντεύξεις σε μέλη της οικογένειας των πασχόντων κατά την παραμονή των ασθενών τους στο νοσοκομείο. Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν με τη μέθοδο της συνεχούς συγκριτικής ανάλυσηςΑποτελέσματα: Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψαν τρεις κύριες θεματικές ενότητες:  1η) Η μετάβαση από την απόλυτη υγεία στην απόλυτη ασθένεια. Μέσω αυτής προέκυψαν δύο κατηγορίες: Α) Σοκ - άρνηση με δύο υποκατηγορίες: Α1) Σοκ - μη αποδοχή της κατάστασης - πρώτες αντιδράσεις και συναισθήματα, Α2) Άμεσες και συνεχιζόμενες ανησυχίες και Β) Ψυχολογική και πρακτική αποδιοργάνωση. Ακολούθησε η 2η θεματική ενότητα: Ψυχοσυναισθηματική ανταπόκριση και προσαρμογή των φροντιστών – μελών της οικογένειας στη δυσάρεστη κατάσταση. Η ανάλυση ολοκληρώθηκε με την 3η  θεματική ενότητα: Ιδεολογική αντιστάθμιση - η αγάπη νικά τον καρκίνο.Συμπεράσματα: Από τα αποτελέσματα αναδεικνύεται η πολυπλοκότητα της αντιμετώπισης μιας τέτοιας ασθένειας σε προσωπικό, ψυχολογικό, πρακτικό επίπεδο. Ο καρκίνος παγκρέατος τελικού σταδίου αποτελεί μια πολυεπίπεδη δυσκολία για τα μέλη της οικογένειας και η ανάγκη υποστήριξής τους σε βάθος χρόνου κρίνεται επιτακτική.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses