Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΞΕΙΑΣ ΣΚΩΛΗΚΟΕΙΔΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΑμαλίαΤαξιάρχη Υφαντή, Θεόδωρος Αργυρόπουλος, Ελένη Ευαγγέλου, Νικόλαος Ζάβρας


Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 132-149

DOI: 10.5281/Zenodo.3496789

Περίληψη:

Εισαγωγή: Η φλεγμονή της σκωληκοειδούς απόφυσης είναι το συχνότερο αίτιο οξείας κοιλίας. Είναι επείγουσα χειρουργική νόσος με σημαντική νοσηρότητα,  η οποία αυξάνει όταν η διάγνωση της νόσου καθυστερεί.  Σκοπός: της μελέτης ήταν η διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ της εμφάνισης των συμπτωμάτων της οξείας σκωληκοειδίτιδας (Ο.Σ). και της διάρκειας νοσηλείας σε παιδιατρικό πληθυσμό. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 125 γονείς νοσηλευόμενων παιδιών στην Χειρουργική κλινική  του Γ. Ν. Παίδων  «Π. &. Α. Κυριακού», με διάγνωση οξείας σκωληκοειδίτιδας ή οξείας κοιλίας από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Μάρτιο του 2018. Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) των γονέων που συμμετείχαν στην έρευνα, ήταν οι μητέρες των νοσηλευόμενων παιδιών. Σχετικά με το φύλο των νοσηλευόμενων παιδιών το 64,8% ήταν αγόρια ενώ το 35,2% κορίτσια. Το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών 60,8% ήταν ηλικίας 6 έως 11 ετών. Παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές που έχουν να κάνουν κυρίως, με τη συσχέτιση του χρόνου παραμονής στο νοσοκομείο και  διαφόρων παραμέτρων. Οι παράμετροι αυτοί αφορούν τον τόπο προέλευσης των παιδιών, το πόσο γρήγορα αναζητήθηκε ιατρική βοήθεια, τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν, αλλά και το χρόνο που έγινε τελικά η χειρουργική επέμβαση. Ο χρόνος νοσηλείας των παιδιών με ΟΣ, δεν φάνηκε  να επηρεάζεται από το φύλο και την ηλικία τους. Συμπεράσματα: Ο τόπος προέλευσης των ασθενών, ο χρόνος που μεσολαβεί από τα αρχικά συμπτώματα έως την αναζήτηση ιατρικής βοήθειας, η  προσέλευση με άτυπα συμπτώματα, αλλά και ο χρόνος διενέργειας της χειρουργικής επέμβασης είναι σύμφωνα με τα αποτελέσματα οι κυριότεροι παράγοντες που σχετίζονται με αυξημένη διάρκεια νοσηλείας στα παιδιά με ΟΣ.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses