Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Τσούλου Βασιλική

Η αναζήτησή σας έβγαλε 3 αποτελέσματα:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022
Δεν είναι διαθέσιμη

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022
Δεν είναι διαθέσιμη

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ
Δευτέρα, 1 Απριλίου 2019
Οι τραυματικοί ακρωτηριασμοί άκρου/ων αποτελούν αιφνίδιο ψυχοπιεστικό γεγονός στη ζωή των ατόμων καθώς επιφέρουν σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική και σωματική τους υγεία. Σκοπός της μελέτης ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας όσον αφορά τις ψυχοκοινωνικές ανάγκες ατόμων ύστερα από τραυματικό ακρωτηριασμό. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιελάμβανε ανασκόπηση μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses