Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ: ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Βασιλική Τσούλου


Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2022

Έτος δημοσίευσης:

2022

Συγγραφέας:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 427-429

DOI: 10.5281/zenodo.8073116

Περίληψη:

Δεν είναι διαθέσιμη

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses