Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Λαβδανίτη Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ
Κυριακή, 1 Μαΐου 2016
Εισαγωγή: Ο βελονισμός αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους εναλλακτικής θεραπείας. Χρησιμοποιείται σε ρευματικές παθήσεις καθώς και σε αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση για τη χρήση του βελονισμού, ως εναλλακτικός τρόπος θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Υλικό και

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΛΕΜΦΟΙΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019
Εισαγωγή: Η ζωή με λεμφοίδημα είναι γεμάτη προκλήσεις που έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την ψυχολογία των ατόμων. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις του δευτερογενές λεμφοιδήματος στην σεξουαλική δραστηριότητα, τις ψυχολογικές διαταραχές, τον πόνο, την εικόνα σώματος και την ψυχολογική υποστήριξη.  Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses