Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΛΟΝΙΣΜΟΥ ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

Παπαστεργίου Κερασίνα, Λαβδανίτη Μαρία

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Έτος Δημοσίευσης:

2016

Συγγραφείς:

Ευρετήριο Όρων:

Σελίδες: 66-74

DOI: 10.5281/zenodo.55955

Περίληψη:

Εισαγωγή: Ο βελονισμός αποτελεί μία από τις πιο διαδεδομένες μεθόδους εναλλακτικής θεραπείας. Χρησιμοποιείται σε ρευματικές παθήσεις καθώς και σε αυτοάνοσα νοσήματα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η βιβλιογραφική διερεύνηση για τη χρήση του βελονισμού, ως εναλλακτικός τρόπος θεραπείας σε ασθενείς που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση σε έρευνες σε ελληνικές και διεθνείς βάσεις δεδομένων (Medline και Scopus) με λέξεις-κλειδιά: βελονισμός, ρευματοειδής αρθρίτιδα, εναλλακτική θεραπεία καθώς και συνδυασμός αυτών. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα 2010-2015. Αποτελέσματα: Ο βελονισμός εν μέρει βοηθάει στον κατευνασμό των συμπτωμάτων της πάθησης, κυρίως στην ανακούφιση του πόνου των αρθρώσεων καθώς και του οιδήματος. Ο βελονισμός με τη χρήση ηλεκτρισμού σε σχέση με τον Παραδοσιακό Κινέζικο Βελονισμό έχει καλύτερα αποτελέσματα όπως φαίνεται από τις έρευνες. Συμπεράσματα: Ο βελονισμός δεν αποτελεί μεμονωμένα αποτελεσματική θεραπεία αλλά βοηθά στην ανακούφιση των συμπτωμάτων. Ο συνδυασμός του με την φαρμακευτική θεραπεία είναι ο πιο διαδεδομένος.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses