Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΛΟΧΕΙΟΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

Ελένη Παπακωνσταντίνου, Γεωργία Φασόη


Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Έτος δημοσίευσης:

2019

Συγγραφείς:

Σελίδες: 157-169

DOI: 10.5281/zenodo.3631104

Περίληψη:

Η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί για την κάθε γυναίκα την πιο σημαντική στιγμή στη ζωή της. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις τα συναισθήματα χαράς που θα έπρεπε να βιώνει υπό κανονικές συνθήκες, παραγκωνίζονται από άλλα αρνητικά συναισθήματα, όπως για παράδειγμα έλλειψη διάθεσης, αρνητικές σκέψεις και ευερεθιστότητα. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι άμεσα συνδεδεμένα με την επιλόχειο κατάθλιψη, μία ασθένεια η οποία για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά χρειάζεται να υπάρξει στην ασθενή ιατρική φροντίδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της επιλόχειας κατάθλιψης. Αποτελέσματα: Οι ορμονικές και σωματικές αλλαγές στον οργανισμό της γυναίκας και η προσπάθεια προσαρμογής στο ρόλο της μητρότητας, μπορεί να επηρεάζουν  σημαντικά την ψυχική της υγεία οδηγώντας την στην επιλόχεια κατάθλιψη. Παράλληλα με τη γυναίκα, το νέο μέλος στην οικογένεια επιβάλλει την αναπροσαρμογή όλων των μελών, με συνέπεια τη δημιουργία σύνθετων προβλημάτων τα οποία συχνά πυροδοτούνται από τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες του περιβάλλοντος στο οποίο διαβιώνει η οικογένεια. Η θεραπεία της επιλόχειας κατάθλιψης πρέπει να συνδυάζει την χορήγηση φαρμάκων, την ψυχοθεραπεία, την ενθάρρυνση και υποστήριξη της μητέρας από το οικείο τα περιβάλλον. Σημαντικός αναδεικνύεται και ο ρόλος του νοσηλευτή  ο οποίος μέσα από τις γνώσεις και την πείρα του μπορεί να βοηθήσει τις λεχώνες και να τους παρέχει τις κατάλληλες συμβουλές, ώστε να περιορίσουν την πιθανότητα εμφάνισης επιλόχειας κατάθλιψης ή  να την αντιμετωπίσουν καταλλήλως. Συμπεράσματα: Η έγκαιρη αναγνώριση σημείων και συμπτωμάτων της επιλόχειας κατάθλιψης όπως επίσης η λεπτομερής πληροφόρηση της μητέρας και της οικογένειας της αποτελούν σημαντικά μέτρα για τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης αυτού του φαινομένου.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses