Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Βιδάλη Πηνελόπη

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΥΓΙΟΥΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
Τρίτη, 1 Μαΐου 2018
Η αύξηση της δημογραφικής γήρανσης παγκοσμίως αναδεικνύεται ως ένα από τα κύρια οικονομικά, κοινωνικά αλλά και πολιτικά προβλήματα σε όλες τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες του πλανήτη, επιβάλλοντας την προσαρμογή των κοινωνικών συστημάτων  στις δημογραφικές μεταβολές.  Σκοπός: της εργασίας ήταν να διερευνήσει τις επιπτώσεις  της δημογραφικής γήρανσης, την αναγκαιότητα στήριξης

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses