Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Aνδριοπούλου Μαρία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018
Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των νοσηλευτών στην παροχή φροντίδας υγείας αποδείχθηκε πολύ σημαντικός. Σκοπός: της παρούσας εργασίας ήταν η ανάδειξη της σημαντικότητας του διευρυμένου ρόλου των νοσηλευτών. Μεθοδολογία: Η μεθοδολογία περιελάμβανε την αναζήτηση ανασκοπικών και ερευνητικών μελετών σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων ( Google Scholar , Science direct , EBSCO κτλ) που αφορούσαν

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses