Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Μαγγίτα Ανδριάνα

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΟΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020
Εισαγωγή: Τα αναδυόμενα και νεοαναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν σημαντική επιβάρυνση  για τις παγκόσμιες οικονομίες και τη δημόσια υγεία. Η εμφάνισή τους πιστεύεται ότι καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς και οικολογικούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων, που παραμένουν ακόμα κρίσιμα για την

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2020
Εισαγωγή: Μία από τις σημαντικότερες αιτίες απώλειας ζωής, θεωρούνται τα τροχαία ατυχήματα. Όμως, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση και την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη ζωή των τραυματιών από τροχαία ατυχήματα, η οποία καθορίζεται από το είδος και το μέγεθος των τραυμάτων, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε αναπηρία. Σκοπός: Η διερεύνηση της κατάθλιψης 3 και 6 μήνες ύστερα από τροχαίο

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses