Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΝΕΟΑΝΑΔΥΟΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ανδριάνα Μαγγίτα, Αλεξάνδρα Μακρή


Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 70-75

DOI: 10.5281/zenodo.4011188

Περίληψη:

Εισαγωγή: Τα αναδυόμενα και νεοαναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα αποτελούν σημαντική επιβάρυνση  για τις παγκόσμιες οικονομίες και τη δημόσια υγεία. Η εμφάνισή τους πιστεύεται ότι καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τους κοινωνικοοικονομικούς, περιβαλλοντικούς και οικολογικούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση της διαχρονικής εξέλιξης των αναδυόμενων λοιμωδών νοσημάτων, που παραμένουν ακόμα κρίσιμα για την δημόσια υγεία καθώς και των νεοαναδυόμενων νοσημάτων, που για πολλά από αυτά δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο.Υλικό και Μέθοδος: Έγινε αναζήτηση στην ηλεκτρονική και έντυπη, Διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία. Οι ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν : PubMed, Scopus και Heal link. Επίσης, έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο μέσω της μηχανής αναζήτησης «Google».  Αποτελέσματα: Τα αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα αυξήθηκαν σημαντικά με την πάροδο των χρόνων με τη μέγιστη επίπτωσή τους τη δεκαετία του ’ 80 ταυτόχρονα με την πανδημία του ιού HIV. Δραματική επίδραση στην εμφάνιση λοιμώξεων, την ανάδυση νέων, καθώς και την επανεμφάνιση παλιών λοιμώξεων έχουν η παγκοσμιοποίηση, το περιβάλλον, τα κοινωνικοδημογραφικά συστήματα και τα συστήματα δημόσιας υγείας. Στην Ευρώπη εκτιμάται ότι τα αναδυόμενα λοιμώδη νοσήματα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10%. Επίσης, όπως αναφέρουν τα επίσημα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας η επίπτωση των μεταδοτικών νοσημάτων στην χώρα μας καταγράφει πτώση, ενώ αντίθετα οι περιπτώσεις που χρήζουν Νοσοκομειακής νοσηλείας αυξάνουν. 

Συμπεράσματα: Παρά τη σημαντική πρόοδο στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, η αιφνίδια και απρόβλεπτη φύση των γεγονότων αφήνει περιορισμένα περιθώρια για μια άμεσα αποτελεσματική στρατηγική που θα μπορούσε να είναι ωφέλιμη  για την εξάλειψη μιας επικείμενης επίθεσης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses