Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Μαρία Μουδάτσου, Παναγιώτα Βουγιούκα, Ελένη Καραγιάννη–Χατζίσκου, Σοφία Κουκούλη, Αρετή Σταυροπούλου


Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2020

Έτος δημοσίευσης:

2020

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 117-125

DOI: 10.5281/zenodo.4011274

Περίληψη:

Ο σχεδιασμός της προτεινομένης μελέτης αποτελεί μια πρώτη προσπάθεια συσχέτισης του κοινωνικού κεφαλαίου και των διαστάσεών του με την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας σε φοιτήτριες Πανεπιστημιακών Τμημάτων  Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Εργασίας. Σκοπός: Να διερευνηθεί η γνώση και η κατάλληλη χρήση των προληπτικών εξετάσεων του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας (τεστ Παπανικολάου) σε φοιτήτριες Πανεπιστημίου σε σχέση με το κοινωνικό κεφάλαιο και τις παραμέτρους του.Υλικό και μέθοδος: Θα χρησιμοποιηθεί συγχρονική ερευνητική μεθοδολογία για να διερευνηθεί εάν υπάρχει σχέση μεταξύ του συνολικού κοινωνικού κεφαλαίου ή των διαστάσεών του και της πρόληψης του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Φοιτήτριες από τη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα αποτελέσουν τον πληθυσμό της μελέτης. Η ελληνική έκδοση του ερωτηματολογίου Social Capital Questionnaire θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή δεδομένων. Η στατιστική ανάλυση θα πραγματοποιηθεί με το SPSS.Αναμενόμενα αποτελέσματα: Τα ευρήματα της προτεινόμενης μελέτης θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της γνώσης σχετικά με την πρόληψη του καρκίνου της μήτρας σε νέες γυναίκες  και θα ενισχύσουν περαιτέρω βελτιώσεις στις υπηρεσίες υγείας σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses