Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Χριστόπουλος Δημήτριος

Η αναζήτησή σας έβγαλε 1 αποτελέσματα:

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή: Το κίνητρο αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη πρόβλεψης της δέσμευσης απέναντι στην άσκηση, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να αναζητούνται οι λόγοι που μπορεί να οδηγήσουν ένα άτομο στη συμμετοχή του σε προγράμματα σωματικής δραστηριότητας.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των κοινωνικοδημογραφικών και ψυχολογικών παραμέτρων που παρακινούν τους ενήλικες να συμμετέχουν σε προγράμματα

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses