Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι

Ολυμπία Σίμου, Σοφία Σιδηροπούλου, Ιωάννης Κουτελέκος, Ευάγγελος Δούσης, Γεωργία Τουλιά, Αφροδίτη Ζαρταλούδη, Ουρανία Γκοβίνα


Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021

Έτος δημοσίευσης:

3

Συγγραφείς:

Ευρετήριο όρων:

Σελίδες: 142-153

DOI: 10.5281/zenodo.5842114

Περίληψη:

Εισαγωγή:Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, εάν αφεθεί χωρίς την κατάλληλη θεραπεία. Είναι γνωστό, ότι και οι δύο τύποι διαβήτη, όταν δεν ελέγχονται επαρκώς, σχετίζονται με διάφορες επιπλοκές και κακή ποιότητα ζωής. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, η θεραπευτική αντιμετώπιση κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται με χορήγηση ινσουλίνης. Τα διάφορα σχήματα θεραπείας, σκοπό έχουν το βέλτιστο έλεγχο των τιμών του σακχάρου, την πρόληψη επιπλοκών, τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ασθενών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας, ήταν η σύγκριση της χορήγησης ινσουλίνης με συνεχή υποδόρια έγχυση (ΙΣΥΕ) ή αντλία, με τη χορήγηση πολλαπλών ημερήσιων ενέσεων ινσουλίνης (ΠΗΕΙ), ως προς την αποτελεσματικότητά τους στην επίτευξη ευγλυκαιμίας, καθώς και η επίδρασή τους, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι. Υλικό και Μέθοδος: Έγινε βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνών των τελευταίων 10 ετών, στη διεθνή βάση δεδομένων Pubmed, με τη χρήση λέξεων κλειδιών όπως: Multiple Daily Insulin Injections, Quality of life, Continuous Subcutaneous Insulin Infusion. Βρέθηκαν συνολικά 103 έρευνες, από τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι 10. Αποτελέσματα: Συνολικά, 7 μελέτες κατέληξαν στο ότι η αντλία βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών και συμβάλλει σε καλύτερο γλυκαιμικό έλεγχο σε σχέση με το σχήμα (ΠΗΕΙ). Αντίθετα, 1 μελέτη κατέδειξε γενικότερη κακή ποιότητα ζωής, αν και οι ασθενείς αισθάνονταν ικανοποιημένοι με τη χρήση της αντλίας, ενώ 1 μελέτη υπογράμμισε ότι οι καλές τιμές γλυκόζης, μπορούν να διατηρηθούν και με το σχήμα (ΠΗΕΙ). Τέλος 1 μελέτη, δε βρήκε καμία σημαντική διαφορά στην ποιότητα ζωής των ασθενών μεταξύ των δύο ομάδων. Συμπεράσματα: Φαίνεται, ότι η συνεχής έγχυση ινσουλίνης μέσω αντλίας, είναι περισσότερο ιδανική επιλογή για την επίτευξη καλών τιμών γλυκόζης, με επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, σε σχέση με το σχήμα πολλαπλών ενέσεων ινσουλίνης.

Πλήρες κείμενο PDF
European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses