Αναζήτηση επιστημονικών εργασιών

Αποτελέσματα για: Σιδηροπούλου Σοφία

Η αναζήτησή σας έβγαλε 2 αποτελέσματα:

ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ Ι
Πέμπτη, 1 Ιουλίου 2021
Εισαγωγή:Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μια σοβαρή κατάσταση, η οποία μπορεί να είναι απειλητική για τη ζωή, εάν αφεθεί χωρίς την κατάλληλη θεραπεία. Είναι γνωστό, ότι και οι δύο τύποι διαβήτη, όταν δεν ελέγχονται επαρκώς, σχετίζονται με διάφορες επιπλοκές και κακή ποιότητα ζωής. Στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, η θεραπευτική αντιμετώπιση κατά κύριο λόγο πραγματοποιείται με χορήγηση ινσουλίνης. Τα διάφορα

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΣΟΥΗΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023
Εισαγωγή: Από την δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει αρκετές κατευθύνσεις στα κράτη της σχετικά με την βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η παρουσίαση των σημαντικότερων πολιτικών που εφαρμόζονται στη φροντίδα υγείας στη Σουηδία και στην Ελλάδα. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, όπως

European Operating Room Nurses Association
World Forum for Hospital Sterile Supply
International Federation of Perioperative Nurses